Beste broker voor Futures?

Futures Klanten

Het NanoTrader trading platform

Tijdelijke informatie

Klanten van het kantoor in Luxemburg: Zoals eerder meegedeeld, heeft onze vennootschap enkele van haar bankrelaties vervangen. U wordt vriendelijk verzocht niet langer over te schrijven naar ING Luxemburg. Dit bericht geldt als definitieve bevestiging en vervangt de aangekondigde e-mail.

Parameters van de futures contracten

Rekening raadplegen

U ontvangt elke morgen een gedetailleerde e-mail. Het is aangeraden deze e-mail regelmatig te lezen.

Een overzicht van de laaste 5 dagen kan ook gevonden worden op de "reports" pagina rechtstreeks op het trading platform. Contacteer onmiddellijk de support desk indien u een verschil constateert tussen uw situatie op het platform en deze in uw rekeninguitreksel.

Transferformulier

Klik hier om het formulier te downloaden.

Document aanpassingen

Klik hier voor de meest recente document aanpassingen.

Systeem onderhoud

Onderhoud kan uitgevoerd worden van vrijdag 22:00 tot zondag 22:00. Het exacte tijdstip en de duur zijn niet op voorhand gekend en kunnen variëren. Gedurende het onderhoud kunnen zowel het Demo als het Live systeem niet beschikbaar zijn.

Release card – Margin sancties ongedaan maken

De meeste traders zijn voorzichtig en respecteren de intraday en overnight margin regels. Het herhaaldelijk niet respecteren van de margin regels kan leiden tot het tijdelijk of permanent opleggen van hogere margin vereisten. Binnen bepaalde beperkingen is het mogelijk deze release card te kopen en zo onmiddellijk de verwijdering van de hoger margin vereisten te bekomen.

Aankoop 149.00 € incl. BTW
Release card – Margin sancties ongedaan maken