The main futures markets.

Teken tools van prof-traders

Informatie

Deze gratis analyse tools ondersteunen de trading strategieën van bekende, professionele traders. Dit zijn geen complete trading strategieën die men gewoon automatisch laat lopen.

De tools vervangen niet de boeken, training seminars en coaching sessies die deze professionele traders aanbieden. Deze analyse tools zijn een concreet startpunt voor diegenen die een boek hebben gelezen of een cursus hebben gevolgd en die nu thuis achter een grafiek klaar zitten maar nog niet zeker zijn wat een goede aanpak is om te beginnen traden.

ZIGZAG Erdal Cene

"De taak van de trader is zich toe te spitsen op "sporen" die door andere marktdeelnemers worden nagelaten. Op basis van sporen die door de "kudde"' worden nagelaten kan de trader bepalen in welke richting en met welk doel de kudde beweegt, waar de kudde vermoedelijk zal rusten en, nog belangrijker, wanneer de kudde, gegrepen door angst, op hol slaat. Het is van vitaal belang dat de "jager" de kudde niet frontaal benadert; hij zal platgelopen worden. Dit gebeurt regelmatig wanneer traders tegen de trend handelen ofwel [...] door een gebrek aan marktstructuur kennis ofwel [...] wanneer ze een trendomkeer nooit herkennen."

Video: Erdal Cene gebruikt de tool in NanoTrader.

Meer over de zigzag trendlijn die buy/sell zones, sideways zones en de trend reversal zones aangeeft.

ZIGZAG Michael Voigt

"[...] het is mogelijk verschillende trading strategieën te combineren in één trade. [...] drie strategieën gebaseerd op marktstructuur zijn beschikbaar: break-out trading, trading van de beweging en trend trading."

Meer over de zigzag trendlijn die buy/sell zonse, sideways zones en de trend reversal zones aangeeft. Twee unieke trailing stops, die Michael Voigt gebruikt in zijn Markttechik trading.